Menu

KB Basisnormen brand - wijzigingen door KB 07 12 2016

KB Basisnormen brand - wijzigingen door KB 07 12 2016

7 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoenOmvang:

7 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen

Datum tekst: 2016-12-07
Datum van publicatie: 2017-01-18

Document type: Besluit (Koninklijk, Gewestelijk, Regionaal)
Authoriteit: Federale Overheid
Status: actief - nu
Regio van toepassing: België
Type gebouw:
Functie:

Downloads:
Nederlands
Frans

Valt onder: KB Basisnormen brand - 07 07 1994


Terug naar overzicht