Menu

Wet tunnels EU wegennet

9 MEI 2007. - Wet betreffende de minimale technische veiligheidsnormen voor tunnels in het trans-Europese wegennet

9 MEI 2007. - Wet betreffende de minimale technische veiligheidsnormen voor tunnels in het trans-Europese wegennet

Datum tekst: 2007-05-09
Datum van publicatie: 2007-05-25
Startdatum: 2007-06-04

Document type: wet, decreet, ordonnantie, verordening
Authoriteit: Federale Overheid
Status: actief - nu
Regio van toepassing: België
Type gebouw: ondergronds / tunnel
Functie:

Downloads:
Nederlands
Frans

Valt onder: 2004/54/EG tunnels in het trans-Europese wegennet


Gerelateerde voorschriften


Terug naar overzicht