Menu

DG Decreet over het kamperen en de kampeerterreinen

9 MEI 1994. - Decreet over het kamperen en de kampeerterreinen

9 MEI 1994. - Decreet over het kamperen en de kampeerterreinen

Datum tekst: 1994-05-09
Datum consolidatie: 2010-04-13
Datum van publicatie: 1994-10-27
Startdatum: 1994-01-01

Document type: wet, decreet, ordonnantie, verordening
Authoriteit: Duitstalige Gemeenschap
Status: actief - nu
Regio van toepassing: Wallonië
Type gebouw:
Functie: toeristische logie

Downloads:
Nederlands
Frans


Gerelateerde voorschriften


Terug naar overzicht