Menu

DG Decreet bejaarden enz

4 JUNI 2007. - Decreet betreffende de woon-, begeleidings- en verzorgingsstructuren voor bejaarden, de seniorenresidenties en de psychiatrische verzorgingstehuizen

4 JUNI 2007. - Decreet betreffende de woon-, begeleidings- en verzorgingsstructuren voor bejaarden, de seniorenresidenties en de psychiatrische verzorgingstehuizen

Datum tekst: 2007-06-04
Datum consolidatie: 2015-03-26
Datum van publicatie: 2007-09-11
Startdatum: 2007-09-21

Document type: wet, decreet, ordonnantie, verordening
Authoriteit: Duitstalige Gemeenschap
Status: actief - nu
Regio van toepassing: Wallonië
Type gebouw:
Functie: verzorgingsinstelling - ouderen

Downloads:
Nederlands
Frans
Duits


Gerelateerde voorschriften


Terug naar overzicht