Menu

Wallonie - Decreet tunnels EU wegennet

19 DECEMBER 2007. - Decreet houdende minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet

19 DECEMBER 2007. - Decreet houdende minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet

Datum tekst: 2007-12-19
Datum van publicatie: 2008-02-18
Startdatum: 2008-02-18

Document type: wet, decreet, ordonnantie, verordening
Authoriteit: Waals Gewest
Status: actief - nu
Regio van toepassing: Wallonië
Type gebouw: ondergronds / tunnel
Functie:

Downloads:
Nederlands
Frans

Valt onder: 2004/54/EG tunnels in het trans-Europese wegennet


Gerelateerde voorschriften


Terug naar overzicht