Menu

KB 05/08/1991 - art.8, 8bis en 9 - wet 30/07/1979

KB van 05/08/1991 - Tot uitvoering van de artikelen 8, 8bis en 9 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen

KB van 05/08/1991 - Tot uitvoering van de artikelen 8, 8bis en 9 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallenDatum tekst: 1991-08-05
Datum consolidatie: 2010-03-29
Datum van publicatie: 1991-08-30
Startdatum: 1992-03-01

Document type: Besluit (Koninklijk, Gewestelijk, Regionaal)
Authoriteit: Federale Overheid
Status: actief - nu
Regio van toepassing: België
Type gebouw:
Functie:

Downloads:
Nederlands
Frans

Valt onder: Wet 30/07/1979 - brand, ontploffing, verzekering

Vervangt: Wet 30/07/1979 - brand, ontploffing, verzekering

Vervangen door: Wet 30/07/1979 - brand, ontploffing, verzekering


Terug naar overzicht