Menu

Vlaanderen - Decreet tunnels EU wegennet

1 JUNI 2007. - Decreet betreffende de minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet

1 JUNI 2007. - Decreet betreffende de minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet

Datum tekst: 2007-07-01
Datum van publicatie: 2007-07-06
Startdatum: 2007-07-06

Document type: wet, decreet, ordonnantie, verordening
Authoriteit: Vlaamse Gemeenschap
Status: actief - nu
Regio van toepassing: Vlaanderen
Type gebouw: ondergronds / tunnel
Functie:

Downloads:
Nederlands
Frans

Valt onder: 2004/54/EG tunnels in het trans-Europese wegennet


Gerelateerde voorschriften


Terug naar overzicht