Menu

Decreet Toerisme voor Allen

18 JULI 2003. - Decreet betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van " Toerisme voor Allen "

Vlaanderen - 18 JULI 2003. - Decreet betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van " Toerisme voor Allen "

Datum tekst: 2003-07-18
Datum consolidatie: 2008-08-26
Datum van publicatie: 2003-09-19
Startdatum: 2003-09-29

Document type: wet, decreet, ordonnantie, verordening
Authoriteit: Vlaamse Gemeenschap
Status: actief - nu
Regio van toepassing: Vlaanderen
Type gebouw:
Functie: toeristische logie

Downloads:
Nederlands
Frans


Gerelateerde voorschriften


Terug naar overzicht