Menu

BVR veiligheid - serviceflats enz

15 MAART 1989. - Besluit van de Vlaamse Executieve houdende de specifieke veiligheidsaspecten waaraan de serviceflatgebouwen, de woningcomplexen met dienstverlening en de woonzorgcentra moeten voldoen om te worden erkend

15 MAART 1989. - Besluit van de Vlaamse Executieve houdende de specifieke veiligheidsaspecten waaraan de serviceflatgebouwen, de woningcomplexen met dienstverlening en de woonzorgcentra moeten voldoen om te worden erkend

 


Omvang:

 

 

Datum tekst: 1989-03-15
Datum consolidatie: 2010-01-08
Datum van publicatie: 1989-03-23
Startdatum: 1989-03-23
Einddatum: 2018-10-01
Datum ontbinding: 2018-10-01

Document type: Besluit (Koninklijk, Gewestelijk, Regionaal)
Authoriteit: Vlaamse Gemeenschap
Status: opgeheven
Regio van toepassing: Vlaanderen
Type gebouw:
Functie: verzorgingsinstelling - ouderen

Downloads:
Nederlands
Frans

Valt onder: Woonzorgdecreet (Vlaanderen)

Vervangen door: BVR 2018 Ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf


Terug naar overzicht