Menu

Woonzorgdecreet (Vlaanderen)

13 MAART 2009. - Woonzorgdecreet (VLAAMSE OVERHEID)

13 MAART 2009. - Woonzorgdecreet (VLAAMSE OVERHEID)

Datum tekst: 2009-03-13
Datum consolidatie: 2013-08-14
Datum van publicatie: 2009-05-14
Startdatum: 2010-01-01

Document type: wet, decreet, ordonnantie, verordening
Authoriteit: Vlaamse Gemeenschap
Status: actief - nu
Regio van toepassing: Vlaanderen
Type gebouw:
Functie: verzorgingsinstelling - ouderen

Downloads:
Nederlands
Frans


Gerelateerde voorschriften


Terug naar overzicht