Menu

KB Ziekenhuizen - brandveiligheid

6 NOVEMBER 1979. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de normen inzake beveiliging tegen brand en paniek waaraan ziekenhuizen moeten voldoen

6 NOVEMBER 1979. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de normen inzake beveiliging tegen brand en paniek waaraan ziekenhuizen moeten voldoen

Datum tekst: 1979-11-06
Datum van publicatie: 1980-01-11
Startdatum: 1980-01-21

Document type: Besluit (Koninklijk, Gewestelijk, Regionaal)
Authoriteit: Federale Overheid
Status: actief - nu
Regio van toepassing: België
Type gebouw:
Functie: ziekenhuis

Downloads:
Nederlands
Frans

Valt onder: Wet op de ziekenhuizen


Terug naar overzicht