Menu

CWW KB collectieve beschermingsmiddelen

Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen

Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (CWW = Codex Welzijn op het Werk)

Datum tekst: 2013-08-30
Datum van publicatie: 2013-10-07
Startdatum: 2013-10-17

Document type: Besluit (Koninklijk, Gewestelijk, Regionaal)
Authoriteit: Federale Overheid
Status: actief - nu
Regio van toepassing: België
Type gebouw:
Functie:

Downloads:
Nederlands
Frans

Valt onder: Welzijnswet


Terug naar overzicht