Menu

CWW KB Arbeidsplaatsen

Koninklijk besluit van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden

Koninklijk besluit van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden (CWW = Codex Welzijn op het Werk)

Datum tekst: 2012-10-10
Datum consolidatie: 2013-03-20
Datum van publicatie: 2012-11-05
Startdatum: 2012-11-15

Document type: Besluit (Koninklijk, Gewestelijk, Regionaal)
Authoriteit: Federale Overheid
Status: actief - nu
Regio van toepassing: België
Type gebouw:
Functie:

Downloads:
Nederlands
Frans

Valt onder: Welzijnswet


Terug naar overzicht