Menu

Welzijnswet

Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

Datum tekst: 1996-08-04
Datum consolidatie: 2015-06-02
Datum van publicatie: 1996-09-18
Startdatum: 1996-09-28

Document type: wet, decreet, ordonnantie, verordening
Authoriteit: Federale Overheid
Status: actief - nu
Regio van toepassing: België
Type gebouw:
Functie:

Downloads:
Nederlands
Frans
Duits


Gerelateerde voorschriften


Terug naar overzicht