Menu

MB delegatie aanvragen tot afwijking basisnormen

9 NOVEMBER 2011. - Ministerieel besluit tot delegatie betreffende aanvragen tot afwijking van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen

9 NOVEMBER 2011. - Ministerieel besluit tot delegatie betreffende aanvragen tot afwijking van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoenDatum tekst: 2011-11-09
Datum van publicatie: 2011-11-29
Startdatum: 2011-12-09

Document type: Ministerieel besluit
Authoriteit: Federale Overheid
Status: actief - nu
Regio van toepassing: België
Type gebouw:
Functie:

Downloads:
Nederlands
Frans

Valt onder: Wet 30/07/1979 - brand, ontploffing, verzekering


Terug naar overzicht