Menu

Verslag aan de Koning - Bijlage 6 Industriegebouwen

Verslag aan de Koning - 1 MAART 2009. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen

Verslag aan de Koning - 1 MAART 2009. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoenDatum tekst: 2009-03-01
Datum van publicatie: 2009-07-15

Document type: verslag aan de koning
Authoriteit: Federale Overheid
Status: actief - nu
Regio van toepassing: België
Type gebouw:
Functie: industrie

Downloads:
Nederlands
Frans

Valt onder: KB Basisnormen brand - 07 07 1994


Terug naar overzicht