Menu

Bouwproductenverordening 305/2011

BouwproductenverordeningVERORDENING (EU) Nr. 305/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad

Bouwproductenverordening VERORDENING (EU) Nr. 305/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de RaadOmvang:

Vrij verkeer van goederen - bouwproducten

Datum tekst: 2011-03-09
Datum van publicatie: 2011-04-04

Document type: wet, decreet, ordonnantie, verordening
Authoriteit: Europa
Status: actief - nu
Regio van toepassing: Europa
Type gebouw:
Functie:

Downloads:
Nederlands
Frans
Duits
Engels


Gerelateerde voorschriften


Terug naar overzicht