Menu

Het abonnement loopt vanaf het moment dat de factuur welke door de vzw Fireforum werd verstuurd aan de aanvrager, werd voldaan.

De betalingstermijn is 30 dagen, vanaf de factuurdatum.

Het jaarabonnement loopt over 5 edities en wordt automatisch verlengd, zolang u het niet annuleert.

U kan het abonnement op elk moment stopzetten per brief of per mail, waarna u een bevestiging ontvangt.