Menu

Regels van goed vakmanschap

Hieronder vindt u de Regels van Goed Vakmanschap door Fireforum gratis ter beschikking gesteld (in het Frans en Nederlands).

Blussers / Extincteurs
Haspels / Dévidoirs

Normenpakket

Online normenbundels vergemakkelijken de toepassing van normen in uw onderneming

U vraagt zich soms af op welke normen u zich het best baseert bij het ontwerp van een product, de realisatie van een project of de aankoop van een product? De vzw Fireforum, het BEC (Belgisch Elektrotechnisch Comité) en NBN (Nationaal Bureau voor de Normalisatie) hebben samen een volledig normenpakket over brandbeveiliging samengesteld.
Zie link.