Menu

Watervoorzieningen

Water is het meest gebruikte blusmiddel. Daarom voorziet men rond een gebouw hydranten voor de brandweer. Er zijn bovengrondse en ondergrondse types. De hydranten zijn aangesloten op het openbare waterleidingsnetnet of op een apart bluswaternet.
Ook andere uitrusting voor de watervoorziening bij brand is in deze rubriek terug te vinden.

Gerelateerde normen:

 • NBN S 21-027: Reddings- en brandweermaterieel - Watervoorziening voor automatische hydraulische blusinstallaties.
  Op deze link vindt u meer details.
 • NBN S 21-033: Reddings- en brandweermaterieel - Straatpot en controleluik voor ondergrondse hydrant.
  Op deze link vindt u meer details.
 • NBN S 21-034: Reddings- en brandweermaterieel - Ondergronds hydrant Ø 80 (met erratum).
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 14339: Ondergrondse brandkranen.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 12201-reeks: Kunststofleidingsystemen voor de drinkwatervoorziening, en voor de afvoer en riolering onder druk - Polyethyleen (PE).
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 1717: Bescherming tegen verontreiniging van drinkwater in waterinstallaties en algemene eisen voor inrichtingen ter voorkoming van verontreiniging door terugstroming.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 13076: Middelen ter voorkoming van verontreininging van drinkwater door terugstroming -Ongehinderde doorstroming - Familie A - Type A.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 14622: Terugstroombeveiligingen voor drinkwater - Vrije uitloop met ronde overloop (begrensd) - Familie A, Type F.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 14623: Terugstroombeveiligingen voor drinkwater - Vrije uitloop met cirkelvormige overloop met minimale diameter (verificatie door meting of beproeving) - Familie A, Type G.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 12729: Beveiligingen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door terugstroming - Controleerbare terugstroombeveiliging met gereduceerd drukgebied - Familie B - Type A.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 14451: Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door terugstroming - In-line anti-vacuümklep DN 8 tot DN 80 - Familie D, type A.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 14452: Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door terugstroming - Pijponderbreker met atmosferische ontluchting en bewegend element DN 10 tot DN 20 - Familie D, Type.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 14453: Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door terugstroming - Pijponderbreker met permanente atmosferische ontluchting DN 10 tot DN 20 - Familie D, type C.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 13959: Terugslagkleppen tegen verontreiniging - DN 6 tot DN 250 inclusief - Familie E, type A, B, C en D.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 13433: Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door terugstroming - Mechanische onderbrekers, direct gestuurd - Familie G, type A.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 13434: Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door terugstroming - Mechanische onderbreker, hydraulisch gestuurd - Familie G, type B.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 14454: Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door terugstroming - Slangkoppeling met terugstroombeveiliging DN 15 tot DN 32 - Familie H, type A.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 14506: Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door terugstroming - Automatische omleider - Familie H, type C.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 14455: Middelen ter voorkoming van verontreiniging van drinkwater door terugstroming - Onder druk staande luchtinlaatkleppen DN 15 tot DN 50 - Familie L, type A en type B.
  Op deze link vindt u meer details.
 • NBN S 21-019: Brandweermaterieel - Bovengrondse hydrant BH 80 en BH 100.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 14384: Brandkranen.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 14420-reeks: Slangkoppelingen met klemmen
  Op deze link vindt u meer details.

 

U kan deze normen bij het NBN aankopen.

Bent u geïnteresseerd in de Belgische normalisatie activiteiten in dit domein, meld u dan aan bij de sectoroperator Agoria-Sirris.