Menu

Wandbekleding

Voor de wandbekleding van bepaalde lokalen en voor de bekleding van gevels gelden een aantal voorschriften, met voor de reactie bij brand van de gebruikte materialen.
Deze voorschriften hebben tot doel de brandverspreiding binnen de lokalen en naar de naburige gebouwen of compartimenten te voorkomen of te beperken.

Gerelateerde normen:

 • EN 13501-reeks: Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 13238: Bepaling van het brandgedrag van bouwproducten - Conditioneringsprocedures en algemene regels voor de keuze van ondergronden.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 13823: Bepaling van de brandreactie van bouwproducten - Bouwproducten, met uitzondering van vloerbedekkingen, blootgesteld aan een warmtebelasting door één enkel brandend voorwerp.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN ISO 1182: Beproeving van het brandgedrag van producten - Niet-brandbaarheidsproef.
  Op deze link vindt u meer details.

 

U kan deze normen bij het NBN aankopen.
Bent u geïnteresseerd in de Belgische normalisatie activiteiten in dit domein, meld u dan aan bij de sectoroperator Agoria-Sirris.