Menu

Technische uitrusting van gebouwen

Hier vindt men een overzicht van andere bouwelementen die niet gebruikt worden voor de brandbescherming van het gebouw, maar die toch aan bepaalde eisen inzake brandveiligheid moeten voldoen.
Tot deze groep behoren: kanalen voor technische uitrustingen en luchtbehandelingsystemen, schouwen en de kabels.

Gerelateerde normen:

 • NBN 713-020-reeks: Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en bouwelementen - Weerstand tegen brand van bouwelementen) (met erratum).
  Op deze link vindt u meer details.
 • NBN C 30-004: Blanke draden, geleiders en kabels - Algemeenheden - Brandbestendigheid van elektrische kabels en leidingen - Classificatie en beproevingsmethoden voor de classificatie.
  Op deze link vindt u meer details.
 • NBN C 33-134: Niet-gewapende halogeenvrije kabels voor een toegekende spanning van 0,6/1 kV, met verbeterd gedrag bij brand en vuurbestendig.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 50200: Beproevingsmethode voor het functiebehoud bij brand van niet-beschermde dunne kabels voor gebruik in stroomketens voor veiligheidsdoeleinden.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 60332-reeks: Proeven aan elektrische en optische leidingen voor het gedrag bij brand.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 50267-reeks: Gemeenschappelijke beproevingsmethoden voor het gedrag bij brand - Gassen vrijkomend bij verbranding van materiaal uit leidingen.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 61034-reeks: Meting van de dichtheid van de rook bij verbranding van elektrische leidingen onder gedefinieerde omstandigheden.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 50289-4-11: Communicatiekabels - Specificaties voor beproevingsmethoden - Deel 4-11 : Klimatologische beproevingsmethoden - Een horizontale geïntegreerde brandbeproevingsmethoden - Een horizontale geïntegreerde brandbeproevingsmethode.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 60322: Spoorwegtoepassingen - Elektrische uitrusting voor rollend materieel - Voorschriften voor weerstanden voor hoog vermogen met open structuur.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 1366-1:  Vuurweerstandsproeven voor inrichtingen - Deel 1: Leidingen.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 13501-3: Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 3 : Classificatie op grond van resultaten van brandweerstandsproeven op producten en onderdelen van installaties in gebouwen: brandwerende leidingen en kleppen.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 13216-1: Schoorstenen - Beproevingsmethoden voor systeemschoorstenen - Deel 1: Algemene beproevingsmethoden.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 12882: Schoorstenen - Beproevingsmethoden voor systeemschoorstenen - Algemene beproevingsmethoden.
  Op deze link vindt u meer details.
 • NBN C 18-200:  Richtlijnen voor de brandbeveiliging van de lokalen voor elektriciteitstransformatie (met erratum).
  Op deze link vindt u meer details.
 • NBN D 51-003: Binnenleidingen voor aardgas van de verbruikstoestellen - Algemene bepalingen.
  Op deze link vindt u meer details.
 • NBN D 51-004: Installaties voor brandbaar gas lichter dan lucht, verdeeld door leidingen - Bijzondere installaties (met erratum).
  Op deze link vindt u meer details.
 • NBN B 61-001: Stookafdelingen en schoorstenen.
  Op deze link vindt u meer details.
 • NBN D 51-001: Centrale verwarming, luchtverversing en klimaatregeling - Lokalen voor drukreduceerinrichtingen van aardgas.
  Op deze link vindt u meer details.
 • NBN C 18-100: Leidraad voor bliksemafleiderinstallaties.
  Op deze link vindt u meer details.

 

U kan deze normen bij het NBN aankopen.

Bent u geïnteresseerd in de Belgische normalisatie activiteiten in dit domein, meld u dan aan bij de sectoroperator Agoria-Sirris.