Menu

Reddingsmateriaal

Materiaal dat gebruikt kan worden voor de (zelf)redding van personen.

Gerelateerde normen:

  • EN 403: Ademhalingsbeschermingsmiddelen voor vluchtdoeleinden - Filtrerende toestellen met kap voor vluchtdoeleinden bij brand - Eisen, beproeving, merken.
    Op deze link vindt u meer details.
  • EN 404: Ademhalingsbeschermingsmiddelen voor vluchtdoeleinden - Zelf-redmiddel met filter tegen koolmonoxide met een mondstukgarnituur.
    Op deze link vindt u meer details.

U kan deze normen bij het NBN aankopen.
Bent u ge├»nteresseerd in de Belgische normalisatie activiteiten in dit domein, meld u dan aan bij de sectoroperator Agoria-Sirris.