Menu

Persoonlijke uitrusting

Uitrusting voor de brandweerman bij interventies.

Gerelateerde normen:

 • NBN S 21-030: Reddings- en brandweermaterieel - Veiligheidslaarzen.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 1497: Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Reddingsgordels.
  Op deze link vindt u meer details.
 • NBN S 21-031: Reddings- en brandweermaterieel - Veiligheidsgordels.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 13274-reeks: Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Proeven.
  Op deze link vindt u meer details.
 • NBN S 21-032: Reddings- en brandweermaterieel - Onafhankelijk autonoom ademhalingsapparaat met open kringloop.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 1486: Beschermende kleding voor brandweerlieden - Beproevingsmethoden en eisen voor reflecterende kleding voor gespecialiseerde brandbestrijding.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 367: Beschermende kleding - Bescherming tegen hitte en vuur - Bepaling van de warmtegeleiding bij blootstelling aan vlammen.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 407: Beschermende handschoenen tegen thermische gevaren (hitte en/of vuur).
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 469: Brandweermaterieel - Emmerpomp.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 443: Brandweerhelmen voor gebruik in gebouwen en andere constructies.Op deze link vindt u meer details.

 

U kan deze normen bij het NBN aankopen.
Bent u ge├»nteresseerd in de Belgische normalisatie activiteiten in dit domein, meld u dan aan bij de sectoroperator Agoria-Sirris.