Menu

Noodtrappen

Wanneer er in een gebouw onvoldoende evacuatiemogelijkheden zijn om veilig langs de binnentrappen te evacueren, kan men hiervoor buitentrappen voorzien. De voorschriften waaraan die buitentrappen moeten voldoen zijn in de basisnormen opgenomen.