Menu

Gasdetectie

Over het algemeen werken gasdetectiesystemen volgens andere principes dan branddetectiesystemen. In plaatsen waar een ontplofbare (gas)mengsels kunnen optreden , zal men hiervoor meestal een aangepaste gasdetectie-installatie voorzien.

Gerelateerde normen:

  • EN 60079-29-reeks: Ontplofbare atmosferen - Deel 29-1 : Gas detectoren.
    Op deze link vindt u meer details.
  • EN 50194-reeks: Elektrische toestellen voor de detectie van brandbare gassen in woonhuizen.
    Op deze link vindt u meer details.
  • EN 50244: Elektrische toestellen voor de detectie van brandbare gassen in woonhuizen - Leidraad voor de keuze, het installeren, het gebruik en het onderhoud.
    Op deze link vindt u meer details.

 

U kan deze normen bij het NBN aankopen.
Bent u geïnteresseerd in de Belgische normalisatie activiteiten in dit domein, meld u dan aan bij de sectoroperator Agoria-Sirris.