Menu

Automatische blusinstallaties

Sprinklersystemen zijn automatische blusinstallaties.
Naast sprinklers beschikt men ook over andere automatische blussystemen.

Gerelateerde normen voor Sprinklerssystemen:

 • EN 12845: Vaste brandblusinstallaties - Automatische sprinklersystemen - Ontwerp, installatie en onderhoud.
  Op deze link vindt u meer details.
 • NBN S 21-027: Reddings- en brandweermaterieel - Watervoorziening voor automatische hydraulische blusinstallaties.
  Op deze link vindt u meer details.
 • NBN S 21-028: Reddings- en brandweermaterieel - Technologie van de automatische hydraulische blusinstallaties en gemeenschappelijke bepalingen voor alle inrichtingen.
  Op deze link vindt u meer details.
 • NFPA 13: Standard for the Installation of sprinkler systems
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 12259-reeks: Vaste blusinrichtingen - Onderdelen voor sprinklers en watersproeiinrichtingen.
  Op deze link vindt u meer details.
 • NBN 713-914: Bescherming tegen brand - Vaste blusinstallaties - Droge leiding.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 13076: Middelen ter voorkoming van verontreininging van drinkwater door terugstroming -Ongehinderde doorstroming - Familie A - Type A.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 1568-reeks: Blusmiddelen - Schuimconcentraten
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 13565-reeks: Vaste brandblusinstallaties - Schuimsystemen.
  Op deze link vindt u meer details.
 • NFPA 20: Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection.
  Op deze link vindt u meer details.

Gerelateerde normen voor andere automatische blusinstallaties:

 • CEN/TR 15276-reeks: Fixed firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing systems.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 12094-reeks: Vaste brandbestrijdingsstelsels - Bouwdelen voor blusstelsels met gasvormige blusmiddelen.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 25923: Brandbeveiliging - Blusmiddelen - Koolstofdioxide
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 13769: Verplaatsbare gasflessen - Gasflessenbundels - Ontwerp, fabricage, identificatie en beproeving.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 1568-reeks:Blusmiddelen - Schuimconcentraten.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 13565-reeks: Vaste brandblusinstallaties - Schuimsystemen.
  Op deze link vindt u meer details.
 • CEN/TS 14972: Vaste brandblusinstallaties - Watermistinstallaties - Ontwerp en installatie.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 12416-reeks: Vaste brandbestrijdingsstelsels - Poederstelsels.
  Op deze link vindt u meer details.
 • EN 615: Brandbeveiliging - Blusmiddelen - Eisen voor bluspoeder (met uitzondering van bluspoeder voor brandklasse D).
  Op deze link vindt u meer details.

 

U kan deze normen bij het NBN aankopen.

Bent u ge├»nteresseerd in de Belgische normalisatie activiteiten in dit domein, meld u dan aan bij de sectoroperator Agoria-Sirris.