Menu

Op donderdag 23 november werden  in het Koloniënpaleis in Tervuren voor de 4e maal de Fireforum Awards 2017  voor de beste projecten rond brandveiligheid uitgereikt.

Hiermee heeft Fireforum de mensen en organisaties bekroond die zich op één of ander vlak in de wereld van de brandbestrijding verdienstelijk hebben gemaakt.

Slaapklasjes voor kleuters

Is er iets meer vertederend dan kleuters van 2,5 tot 3 jaar hun eerste stapjes te zien zetten in ons Onderwijs? De eerste dagen zijn meestal een ware beproeving. Dit zowel voor kleuter, de ouders, grootouders, maar zeker ook voor de leerkrachten die de kindjes in hun klas krijgen. In de regel stromen deze kinderen na elke vakantie de school binnen. In september begint er een klein groepje kleuters. Na de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie zullen er telkens enkele kleuters bij komen. Tegen het einde van het schooljaar tellen de klasjes dan vaak 25 of meer kleuters. 

Prenne 37

De Prenne is een evenement voor preventieadviseurs waar je netwerkt, opleidingen volgt en een vakbeurs kan bezoeken.  Op deze 43ste Prenne  (21 september 2017) die plaatsvindt in Edegem zijn er de hele dag modules over het thema brandveiligheid, veilig werken op hoogte, drones, elektrische installaties, psychosociaal welzijn, liften, welzijn,…

Op 18 januari 2017 werd het K.B. van 7 december 2016 gepubliceerd waarmee het "koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen" wordt aangepast. De wijzigingen zijn van toepassing vanaf 1 april 2017.
 
De talrijke aanpassingen hier bespreken zou ons te ver leiden. Het verslag aan de Koning geeft echter een goed overzicht van deze ingrijpende wijzigingen.

We lichten er alvast enkele belangrijke zaken uit:
- er zijn aanpassingen om in overeenstemming te zijn met de bouwproductenverordening;
- de voorschriften voor liften zijn aangepast;
- de ervaring uit afwijkingsdossiers werd verwerkt in een reeks "versoepelingen, verduidelijkingen en bijkomende maatregelen".


Fireforum zal nog initiatieven nemen om de dit K.B. verder toe te lichten.

De volledige teksten vind je de voorschriften databank op deze website.

Toelichting Fod WASO

Met betrekking tot het onderhoud en controle van “beschermingsmiddelen tegen brand” werd er onlangs een uitgebreide toelichting gepubliceerd op de website van de overheid: Uitgebreide toelichting over de controle en het onderhoud van beschermingsmiddelen tegen brand