Menu
Prenne 37

De Prenne is een evenement voor preventieadviseurs waar je netwerkt, opleidingen volgt en een vakbeurs kan bezoeken.  Op deze 43ste Prenne  (21 september 2017) die plaatsvindt in Edegem zijn er de hele dag modules over het thema brandveiligheid, veilig werken op hoogte, drones, elektrische installaties, psychosociaal welzijn, liften, welzijn,…

Op 18 januari 2017 werd het K.B. van 7 december 2016 gepubliceerd waarmee het "koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen" wordt aangepast. De wijzigingen zijn van toepassing vanaf 1 april 2017.
 
De talrijke aanpassingen hier bespreken zou ons te ver leiden. Het verslag aan de Koning geeft echter een goed overzicht van deze ingrijpende wijzigingen.

We lichten er alvast enkele belangrijke zaken uit:
- er zijn aanpassingen om in overeenstemming te zijn met de bouwproductenverordening;
- de voorschriften voor liften zijn aangepast;
- de ervaring uit afwijkingsdossiers werd verwerkt in een reeks "versoepelingen, verduidelijkingen en bijkomende maatregelen".


Fireforum zal nog initiatieven nemen om de dit K.B. verder toe te lichten.

De volledige teksten vind je de voorschriften databank op deze website.

Toelichting Fod WASO

Met betrekking tot het onderhoud en controle van “beschermingsmiddelen tegen brand” werd er onlangs een uitgebreide toelichting gepubliceerd op de website van de overheid: Uitgebreide toelichting over de controle en het onderhoud van beschermingsmiddelen tegen brand  

Om het tekort aan schoolinfrastructuur op te vangen, startte de Vlaamse overheid enkele jaren geleden met het Scholen van Morgen-programma, een publiek-private samenwerking die 200 nieuwe schoolgebouwen moet opleveren.
Met al 53 gebouwen in gebruik en meer dan 100 in bouw, draait het programma momenteel op volle toeren. Hoe zit het ondertussen met de brandveiligheid?
Fireforum sprak met enkele experts van Scholen van Morgen over de manier waarop ze daar bij nieuwe scholen mee omgaan.

Wanneer kan je best een spraakalarmsysteem toepassen en welke zijn de minimumvoorschriften voor verluchters in trappenhuizen? Twee nieuwe normvoorstellen in het brandveiligheidsdomein worden voorgelegd aan het publiek voor commentaar.