Menu

Op dinsdag 26 november werden  in het Koloniënpaleis in Tervuren voor de 5e maal de Fireforum Awards  voor de beste projecten rond brandveiligheid uitgereikt. Hiermee heeft Fireforum de mensen en organisaties bekroond die zich op één of ander vlak in de wereld van de brandbestrijding verdienstelijk hebben gemaakt. Onder het tromgeroffel van Feniks Taiko, Japanese percussie, opende  gastheer Maarten Vangramberen de gala-avond en werden de winnaars van deze Awards bekend gemaakt.

 

  image113 FFM image112 FFM

 

Marnix Steenbeke,  voorzitter van Fireforum en de Awards Jury, verwelkomde de aanwezigen en bedankte de genomineerden voor de talrijk ingediende projecten van hoog niveau. 

In zijn inleiding schetste de voorzitter kort de historiek en drukte zijn dank en waardering uit voor het vrijwilligerswerk van de leden en (financiële) steun van de partners van de vereniging.

Dat dit een uitzonderlijke jubileum editie zou worden, met een terugblik op 10 jaar Fireforum en met bijzondere gasten zoals Minister De Crem en andere VIPS uit de brandveiligheidswereld, de overheden en Brandweer en onze talrijk opgekomen ledenorganisaties, trouwe partners en sponsors, kon de feeststemming alleen maar vergroten.

image116 FFM

Marnix Steenbeke, voorzitter Fireforum vzw

In zijn toespraak beklemtoonde  Minister De Crem, Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, de noodzaak om te blijven inzetten op onderzoek, ontwikkeling en innovatie en sprak zijn volle steun uit aan initiatieven zoals de Awards om dit in de spotlights te plaatsen. Rampen zoals Grenfell en de Notre Dame brengen een schokgolf teweeg. De zware menselijke tol bij de Grenfell Tower-brand in Londen was grotendeels te wijten aan het feit dat eigenaren, beheerders en autoriteiten zich al jaren schuldig maken aan enorme tekortkomingen inzake investeringen, gebruikte materialen en het niet naleven van de geldende regels

image128 FFM

 

“In april dit jaar waren we getuige van het belang om te blijven evolueren en te innoveren in deze sector. De brand van één van de meest bekende nationale monumenten in Frankrijk ontlokte de Franse president Emmanuel Macron de uitspraak: “Een deel van ons staat in brand”. 400 brandweerlui werden ingezet bij de bestrijding van deze vuurzee. Om de brand te blussen en te redden wat er te redden viel werd zeer systematisch gewerkt en werden drones en inspectierobots ingeschakeld. Door de inzet van deze technologie konden delen van de Notre Dame worden gevrijwaard van brandschade en hebben wij nogmaals mogen ervaren wat het belang van innovatie is.”

De volledige toespraak van Minister De Crem leest u in de volgende editie van ons magazine.

 Gastheer Maarten Vangramberen nodigde vervolgens de vertegenwoordigers van de genomineerde projecten voor de verschillenden categorieën uit hun project met een korte video voor te stellen.

image136 FFM

Gastheer Maarten Vangramberen

 

 

Bekijk hier het volledige fotoalbum van deze Awards editie

 

Dit zijn de winnaars !

In de categorie ‘Brandveiligheid - sensibilisering en preventie voor de bevolking” waar 4 projecten genomineerd werden, ging de award naar het project van Netwerk Brandweer voor hun brandpreventieproject “En plots klinkt een rookmelder als muziek in de oren”.

image240 FFMimage139 FFM

Kristof Louagie, Diensthoofd Communicatie en Woordvoerder bij Brandweer Westhoek en Kaat Nuytens, Communicatie verantwoordelijke van Hulpverleningszone Fluvia, Guido Laridaen van Vinçotte

 

In de categorie Brandveiligheid - sensibilisering en preventie in een professionele context'ontvingen de vertegenwoordigers van Brandweer zone Kempen, de award voor hun project “FireMaps : een multidisciplinair webportaal preventie met gis-toepassing”.

image146 FFM

Majoor Jan Peelaerts van Brandweer zone Kempen  ontvangt de Award van Vincent Agache (Sicli)

 

In de categorie ‘Brandveiligheid in bouwprojecten - nieuwbouw, renovatie van gebouwen, infrastructuur, …' mocht de samenwerking tussen Studiebureau Boydens en de firma The Belgian voor hun project  “Brandbeveiliging bij de herbestemming van de Gare Maritime op de Tour & Taxis” de trofee ontvangen.

image190 FFM

Erik Wollaert (Promat)  feliciteert Walter Tonoli, CEO van The Belgian en Kurt Covers, COO van Boydens Engineering

 

In de categorie ‘Brandbestrijding en interventie bij brand’koos de jury voor “Citymesh en Hulpverleningszone FLUVIA” met het project “Safety Drone: autonome drone als verkenner”.

 

  image198 FFM

Charlotte De Mey (NBN)  overhandigt de Award aan Kapitein Olivier Dorme  van HVZ Fluvia en Ward Van Ooteghem van Citymesh

 

In de categorie Wetenschappelijke studies of eindwerken in verband met brandveiligheidging FESG met de Award aan de haal voor het onderzoek naar het veiligheidsniveau in gesprinklerde ondergrondse parkeergarages.

image203 FFM image208 FFM

Yvan Demunter (Siemens) maakt  de Award bekend voor Arne Inghelbrecht en Melchior Schepens van het studiebureau FESG

 

De Publieksprijs, uitgereikt door Minister De Crem zelf, werd toegekend aan het sensibiliserende project van Netwerk Brandweer, dat met meer dan 1500 stemmen afgetekend won.

image237 FFM

Kristof Louagie, Brandweer Westhoek, Minister De Crem en Kaat Nuytens van Hulpverleningszone Fluvia

 

De bijzondere prijs van de jury ging unaniem naar het project van CTIF met  internationale dimensies en uitstraling. We mogen terecht trots zijn dat vanuit de Belgische Brandweer de basis gelegd en het project ontwikkeld werd voor de ISO 17840 standaard met uniforme “Rescue sheets en Emergency response Guides. De norm wordt nu internationaal uitgerold en toegepast.

 

image230 FFM

Majoor Tom Van Esbroeck, CTIF en Kurt Vollmacher projectleider ISO van Brandweerzone Centrum Gent.

 

Als afsluiter van de avond werd Donald Withouck, de winnaar van de Life Time Achievement 2017 op het podium geroepen om een tipje van de sluier op te lichten wie de winnaar van de Life Time Achievement 2019  zou kunnen zijn.  Bij het opsommen van de verdiensten en de carrière van de voorgedragen persoon begreep eenieder al vlug dat het ging om Jérôme Glorie, tot voor kort directeur-generaal van de FOD Binnenlandse zaken en de drijvende kracht, van zowel de brandweerhervorming als de hervormingen van de opleidingen en de civiele bescherming.  

image247 FFM

Kolonel Ir Donald Withouck overhandigt de Award Life Time Achievement aan  Jérôme Glorie, tot voor kort directeur-generaal van de FOD Binnenlandse zaken

 

Het overzicht van al deze projecten, van winnaars én genomineerden, kunt u verder  lezen in ons magazine. In de volgende edities van Fireforum Magazine krijgen zowel de winnaars als de genomineerden de mogelijkheid hun project uitgebreid voor te stellen.

Namens de vzw Fireforum wensen we alle winnaars en genomineerden van harte proficiat met hun behaalde resultaat. De gelauwerde projecten, studies en engagementen betekenen een ongelofelijke meerwaarde voor de bevordering van de brandveiligheid in onze maatschappij. Ook voor alle partners en sponsors die de organisatie van de gala-avond mee hebben mogelijk gemaakt is een woord van dank zeker op zijn plaats.

image255 FFM

Alle winnaars en VIPS samen op het podium voor een extra feestelijk moment mét verjaardagstaart!

 

image155 FFM

Fireforum bestaat 10 jaar

Tussen de prijsuitreikingen en feestvreugde door overliep  Dominique Du Tré, gedelegeerd bestuurder van Fireforum, op dynamische wijze de intense 10 jarige geschiedenis van Fireforum.

image171 FFM

 Dominique Du Tré, afgevaardigd bestuurder Fireforum

 

Bijna dag op dag, 10 jaar geleden is Fireforum opgericht! Vooral de beweging en dialoog die Fireforum teweeggebracht heeft tussen de bedrijfswereld, brandweer,  overheid en de wetenschappelijke wereld zijn een grote verdienste.

“Waar deze werelden vroeger fungeerden in eerder besloten kring, heeft Fireforum haar rol als “forum” opgenomen en overleg tussen de stakeholders gestimuleerd. Vandaag is er de reflex om zonder schroom bij elkaar te rade te gaan en ideeën uit te wisselen.” benadrukte Du Tré in haar speech.

Na de opstart als een IWT project in 2008, werd beslist de opgebouwde kennis en relaties, niet verloren te laten gaan, maar integendeel te bestendigen in een structuur. En zo geschiedde, Fireforum vzw was geboren. De vier stichtende leden liggen aan de basis van de VZW: Agoria, de federatie van de technologische industrie die oa de bedrijven in de actieve brandbeveiliging vertegenwoordigt, PFPA, vertegenwoordigt de passieve brandbeveiliging, BVV, de brandweervereniging Vlaanderen en FRCSPB/afg, la fédération royale des corps de sapeurs pompiers belges/ aile francophone et germanophone,

Fireforum is in de eerste plaats een vereniging van verenigingen. Vandaag tellen we 16 leden. Diverse sectorfederaties hebben zich aangesloten, evenals Binnenlandse zaken, het Kenniscentrum, Netwerk Brandweer, Beprobel, de vereniging van de preventie adviseurs, de vereniging van de studiebureaus, het Instituut voor brandveiligheid van Gent en Luik, en de Vlaamse en Waalse architectenverenigingen.

De opdracht van Fireforum is 3-ledig.

Fireforum vzw streeft naar een betere brandveiligheid.

-door het stimuleren van dialoog,

-het verspreiden van kennis en informatie en

-het promoten van kwaliteit en innovatie

Enkele milestones in de werking van Fireforum

Fireforum heeft bewustwording gecreëerd rond het begrip Fire Safety Engineering. “Samen met Prof. Paul Vandevelde en Stefan Maekelberg hebben we de kiem gelegd voor het Post-graduaat FSE aan de Universiteit Gent. Ondertussen coördineert UGent ook een internationale Master of Science in FSE, uitgewerkt met de Zweedse universiteit van Lund en de universiteit van Edingburgh.

We hebben een website gebouwd met een uitgebreide databank van brandgerelateerde wetgeving, op regionaal, federaal en Europees niveau. Samen met het Nomalisatiebureau NBN hebben we ook “normenpakketten” gedefinieerd. Meer dan 300 brandgerelateerde normen werden geïdentificeerd en worden door het NBN aangeboden.

We hebben kennis verzameld en verspreid onder tienduizenden mensen die geïnteresseerd zijn via onze Academies, onze congressen, onze buitenlandse missies en ons tijdschrift.

We hebben gesensibiliseerd naar een ruimer publiek via onze Fireforum Awards. Uit de 90 genomineerden, hebben we ondertussen 32 Awards en 4 Life Time Achievement Awards uitgereikt, op het einde van deze avond zijn dat er respectievelijk 39 en 5.

We hebben een Fire Safety kwaliteitscertificaat FiSQ uitgewerkt voor gespecialiseerde installateurs van brandveiligheidstechnieken. Vandaag tellen we 33 gecertificeerde FiSQ bedrijven.

Ambities van Fireforum

Op het jongste Fireforum congres viel tijdens het debat de uitdrukking “brandveiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid”. Brandveiligheid is niet de verantwoordelijkheid van óf de voorschrijver, óf de brandweer, óf de industrie, óf de verzekeraar, óf het onderwijs, het is een “EN” verhaal. We hebben sámen de taak om, ook bij onze jongeren, bewustwording rond het belang van brandveiligheid te creëren. Brandveiligheid is een investering, geen kost!

Technologische ontwikkelingen die we ook waarnemen in andere sectoren, zoals kunstmatige intelligentie, cybersecurity, big data en nieuwe Europese uitdagingen zoals een klimaatneutraal Europa in 2050 zullen ongetwijfeld gevolgen hebben voor brandpreventie en brandbestrijding.

Data worden waarschijnlijk het belangrijkste bestrijdingsmiddel van brand! In deze tijden van privacy en GDPR is het delen van data echter niet evident. Of het nu gaat over interventies, slachtoffers, omvang of brandoorzaken. Brandweer, industrie en de wetenschappelijke wereld willen leren uit beschikbare data rond calamiteiten, dit zal leiden tot nog performantere interventies, gerichtere technologische innovaties en onderzoek. Laten we ons organiseren en deze kennis delen. Resultaten van deze analyses kunnen op hun beurt interessante input leveren voor het beleid.

Dankzij haar uitgebreide netwerk wil Fireforum een faciliterende rol spelen om de verschillende actoren samen te brengen en zo een antwoord te bieden op deze uitdagingen. Op ons volgend congres, op 19 11 2020, willen we al de eerste stappen zetten om deze ambities waar te maken.

Tenslotte nog een woordje van dank. Een woord van dank voor de voorzitter, de leden van de Raad van Bestuur, de leden, het redactiecomité van Fireforum Magazine, de jury van de Fireforum Awards, alle sprekers en lesgevers, alle partners en sponsors, en de medewerkers van Fireforum.

 

Partners van de Awards 2019

Silver Partners

  Siemens 300x200

Bronze Partners

NBN 250x170     Vincotte 250x170    Promat 250x170
NBN 250x170