Menu

Op donderdag 23 november werden  in het Koloniënpaleis in Tervuren voor de 4e maal de Fireforum Awards 2017  voor de beste projecten rond brandveiligheid uitgereikt.

Hiermee heeft Fireforum de mensen en organisaties bekroond die zich op één of ander vlak in de wereld van de brandbestrijding verdienstelijk hebben gemaakt.

Marnix Steenbeke, de voorzitter van Fireforum, verwelkomde de aanwezigen en bedankte de genomineerden voor de talrijk ingediende projecten van hoog niveau. 

Terwijl de Jazzband Life Art Trio de juiste Tunes aangaf, maande Gastheer James Bond vervolgens de vertegenwoordigers van de 16 genomineerde projecten aan hun project met een korte video voor te stellen.

FFA20127 image012 small

Dit zijn de winnaars voor 2017

In de categorie ‘Brandweer' ging de Award naar het project van de hulpverleningszone Waasland voor hun brandpreventieproject VUUR voor leerlingen van het 4e leerjaar. Ook de ouders en de leerkrachten worden in dit project betrokken.

 FFA20127 image003 small

Charlotte Van Cleemput, Freya Noens en Jolien Van Damme van HVZ Waasland

 

Zowel de The Special Award of the Jury  als  de Publieksprijs werden toegekend aan het project  F4N – Firefighters 4 Nepal.

Zij ondersteunen de Nepalese brandweer met opleiding en materiële hulp. In de toekomst wordt er zelfs gedacht aan een volwaardige brandweerschool!

FFA20127 image002 smallFFA20127 image013 small

 

Willy Vanderstraeten (KCCE), Johan Schots, Edward Savat en Francis Verleyen (F4N) en samen met Dominique Goidts (Cegelec op de 2e foto 2e van links)

In de categorie 'Studie- en Architectenbureau’s' ontvingen de vertegenwoordigers van FESG, de Award voor hun project over de renovatie en herbestemming van de OLV - kerk te Poelkapelle tot een multifunctionele ruimte. 

 FFA20127 image005 small

Bram Verstaete (Siemens), Bart Van Weyenberghe en Xavier Deckers (FESG)

In de categorie 'Interne preventieadviseurs' mocht de samenwerking tussen CNPP en Engie voor hun project  “Brandpreventie door Foreign Material Exlusion” de trofee ontvangen.

 FFA20127 image007 small

Rony De Donder (CNPP), Daisy Bogaert (Engie) en Peter Huyge (Sicli)

In de categorie Wetenschappen en onderzoek ging Pieter Poppe van WRF Gent met de Award aan de haal voor de VIPA-studie : Brandveiligheid in ouderenvoorzieningen : Onderzoek naar de doelmatigheid van alternatieve brandveiligheidsmaatregelen in nieuwe zorgconcepten.

 FFA20127 image009 small

Jef Reynders (Promat) en Pieter Poppe (WRF Gent)

Life Time Achievement 2017

Als afsluiter van de avond werd Guy Van de gaer, de winnaar van de Life Time Achievement 2013 op het podium geroepen om een tipje van de sluier op te lichten wie de winnaar van de Life Time Achievement 2017  zou kunnen zijn.  Bij het opsommen van de verdiensten en de carrière van de voorgedragen persoon begreep eenieder al vlug dat het ging om Kolonel Ir. Donald Withouck, tot voor kort zonecommandant van de Hulpverleningszone Midwest.

Stefaan Maekelberg, gewezen adviseur-generaal bij de FOD Binnenlandse Zaken en laureaat voor 2015, overhandigde zoals de traditie het wil, de Award. Uit de spontane speech van Donald onthouden we vooral de grote voldoening en het werkplezier dat hij tijdens zijn carrière mocht ervaren en de onvergetelijke wijze waarmee hij ook nog het Vlaamse dialectwoord “jeunen” in ons collectief geheugen brandde : “plezier maken” en “iemands iets gunnen” zijn 2 kanten van dezelfde medaille.

FFA20127 image014 small

Stefaan Maekelberg en Donald Withouck

Meer details over al deze projecten, van winnaars én genomineerden, kunt u binnenkort lezen in de volgende edities van Fireforum Magazine.

En nog meer nieuws

Tussen de prijsuitreikingen en feestvreugde door herinnerde Dominique Du Tré, gedelegeerd bestuurder van Fireforum, de aanwezigen aan de ambities van Fireforum : overleg plegen, kennis delen en kwaliteit nastreven en hoe dit gerealiseerd wordt. Naast de reeds gekende wegen zoals Fireforum Academies en Congres, het magazine en de kwaliteitslabels FiSQ en FCB, zullen er regelmatig “round tables” georganiseerd worden rond actuele thema’s. 

Ook de toetreding van een nieuw Fireforum lid werd aangekondigd : Netwerk Brandweer bundelt samen met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) de krachten van de 20 Vlaamse hulpverleningszones. Kristof Hendrickx , voorzitter van het Netwerk en burgemeester van Arendonk en Voorzitter van Hulpverleningszone Taxandria, schetste het belang van dit netwerk als overkoepelende structuur van de hervormde hulpverleningszones en hoe ze hiermee, ook binnen Fireforum, beter de stem van de brandweer kunnen laten klinken in het maatschappelijk debat.

Namens de vzw Fireforum wensen we alle winnaars en genomineerden van harte proficiat met hun behaalde resultaat. De gelauwerde projecten, studies en engagementen betekenen een ongeloofelijke meerwaarde voor de bevordering van de brandveiligheid in onze maatschappij. Ook voor alle partners en sponsors die de organisatie van de gala-avond mee hebben mogelijk gemaakt is een woord van dank zeker op zijn plaats.

Download hier de Fireforum Award 2017 - brochure met een overzicht van alle genomineerden.

Cover brochure NL