Menu

De Prenne is een evenement voor preventieadviseurs waar je netwerkt, opleidingen volgt en een vakbeurs kan bezoeken.  Op deze 43ste Prenne  (21 september 2017) die plaatsvindt in Edegem zijn er de hele dag modules over het thema brandveiligheid, veilig werken op hoogte, drones, elektrische installaties, psychosociaal welzijn, liften, welzijn,…

Je kan zelf je dag samenstellen door te kiezen uit een ruim aantal opleidingssessies van de verschillende domeinen welzijn op het werk.
De onderwerpen die voor brandveiligheid aan bod komen werden i.s.m. Fireforum vzw uitgekozen:  doorvoeringen, brandwerend glas, industriegebouwen, evacuatie, branddeuren, spraakalarmsystemen, branddetectie, ...
Fireforum streeft naar een betere brandveiligheid, door het stimuleren van dialoog en door het verspreiden van kennis en informatie.

Het volledige programma en de mogelijkheid tot inschrijven vind je op de Prebes website

Prenne Prebes 4LR

 

Een overzicht van de 7 niet te missen seminaries over brandveiligheid

1.Doorvoeringen? Wij schuimen die dicht meneer!

Niet alleen doorvoeringen van kunststofleidingen of metalen leidingen zijn zwakke punten in de compartimentering,
ook doorvoeringen van elektriciteitskabels en het inbouwen van stopcontacten en schakelaars zijn niet zomaar mogelijk in een brandwerende wand. In de praktijk wordt hier heel vaak tegen gezondigd.
De correcte regels worden uitvoerig besproken met praktijkvoorbeelden.

(Olivier Schittecatte, PFPA, Fireforum vzw)

2.Transparantie en brandveiligheid: dat kan!

Heeft een spraakalarmsysteem een toegevoegde waarde ten opzichte van evacuatiesirenes? Zo ja, in welke gevallen? Een Belgische normcommissie werkt hard aan normen over spraakalarmsystemen. Deel 1, dat de keuze van evacuatiesystemen behandelt, is al ver gevorderd.

(François Pigeolet, PFPA, Fireforum vzw)

3.De nieuwe TV256 en kunststoffen in een industriegebouw
Technische Voorlichting 256 van het WTCB gaat over het “Ontwerp en uitvoering van industriegebouwen in overeenstemming met de brandveiligheidseisen.” Hoe kunnen kunststoffen geïntegreerd worden in een industriegebouw in overeenstemming met de brandveiligheidseisen? Federplast (lid van Fireforum vzw) stelt enkele praktische aspecten voor bij ontwerp en uitvoering aan de hand van sprekende voorbeelden uit de industrie.
(Bruno Verbeke, Federplast, Fireforum vzw)

4.Brandpreventie op arbeidsplaatsen: praktische oplossingen voor niet conformiteiten inzake evacuatie

Uit de wettelijk verplichte risicoanalyse (KB van 28/03/14) blijkt dat er enkele niet-conformiteiten zijn t.o.v. de wetgeving inzake evacuatie op de werkplaats. Wat nu? In deze sessie worden praktische oplossingen aan de hand van 2 case-studies besproken. Enerzijds een bestaand publiek toegankelijk gebouw en anderzijds een industriegebouw.

(Xavier Deckers, Firepronet, Fireforum vzw)

5.Brandwerende deuren: plaatsing, onderhoud en beheer

Zullen de brandwerende deuren geplaatst in mijn gebouw in geval van brand de compartimentering verzekeren? Enkele voorbeelden van correcte en foutieve plaatsingen, aandachtspunten bij de controle van brandwerende deuren. Hoe kan ik ervoor zorgen dat deze deuren ook tijdens het gebruik hun brandwerendheid blijvend behouden?

(Edwin Van Wesemael, ISIB, PFPA, Fireforum vzw)

6.Spraakalarmsystemen: praktische toepassing van de NBN S 21-111-reeks

Spraakalarmsystemen zijn een uitstekende oplossing om noodberichten te verspreiden. Er bestaan al jaren degelijke componenten die voldoen aan EN-normen. Maar waar moet ik op letten om een degelijke installatie te realiseren? Hoe kan de NBN S 21-111-reeks me daarbij helpen?

(Walter Geerts, lid normalisatiecommissie, Agoria, Fireforum vzw)

7.De nieuwe NBNS21-100 branddetectie - versie 2017

2 jaar na de grondige herziening van de oude branddetectienorm en publicatie van de nieuwe NBNS21-100 in november 2015, is er alweer verandering op til. Een nieuwe bijlage zal in 2017 verschijnen om ruimte te maken voor innovatie in technologische oplossingen.  Wij geven u tijdens deze sessie duiding over welke nieuwigheden aan bod komen en wat de nabije toekomst van de norm nog meer in petto heeft.

(Yvan Demunter, lid normalisatiecommissie, Agoria, Fireforum vzw)

Het volledige programma en de mogelijkheid tot inschrijven vind je op de Prebes website