Menu

Fireforum Awards 23 november 2017 - Zorg dat je erbij bent!

Fireforum Awards wil mensen of organisaties bekronen die zich op een of ander vlak in de wereld van de brandbestrijding verdienstelijk hebben gemaakt. Ze worden toegekend door Fireforum vzw.

Fireforum zal op 23 november 2017 voor de vierde maal de Fireforum Awards uitreiken.
Na het succes van de drie vorige edities is deze Awarduitreiking een begrip geworden in de wereld van de brandveiligheid.

De genomineerden zijn bekend

De jury, samengesteld uit vertegenwoordigers van de ledenorganisaties, heeft vorige week de beste projecten geselecteerd.

Aan de hand van de criteria Ambitie, Maatschappelijke meerwaarde, Impact, Reproduceerbaarheid en Vernieuwend karakter, werden in de verschillende categorieën volgende projecten genomineerd.

Publieksprijs

Ook u kan uw voorkeur bekend maken! Alle  genomineerden + nog 3 bijkomende inzendingen werden geselecteerd om mee te dingen naar de publieksprijs. U kan hier uw stem uitbrengen.

 

Je kan op 2 manieren zorgen dat je erbij bent:

- als deelnemer en bevoorrechte getuige van de uitreiking van de awards   Meer informatie vind je hier

- als sponsor van dit evenement   Meer informatie vind je hier

Slaapklasjes voor kleuters

Is er iets meer vertederend dan kleuters van 2,5 tot 3 jaar hun eerste stapjes te zien zetten in ons Onderwijs? De eerste dagen zijn meestal een ware beproeving. Dit zowel voor kleuter, de ouders, grootouders, maar zeker ook voor de leerkrachten die de kindjes in hun klas krijgen. In de regel stromen deze kinderen na elke vakantie de school binnen. In september begint er een klein groepje kleuters. Na de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie zullen er telkens enkele kleuters bij komen. Tegen het einde van het schooljaar tellen de klasjes dan vaak 25 of meer kleuters. 

Prenne 37

De Prenne is een evenement voor preventieadviseurs waar je netwerkt, opleidingen volgt en een vakbeurs kan bezoeken.  Op deze 43ste Prenne  (21 september 2017) die plaatsvindt in Edegem zijn er de hele dag modules over het thema brandveiligheid, veilig werken op hoogte, drones, elektrische installaties, psychosociaal welzijn, liften, welzijn,…

Op 18 januari 2017 werd het K.B. van 7 december 2016 gepubliceerd waarmee het "koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen" wordt aangepast. De wijzigingen zijn van toepassing vanaf 1 april 2017.
 
De talrijke aanpassingen hier bespreken zou ons te ver leiden. Het verslag aan de Koning geeft echter een goed overzicht van deze ingrijpende wijzigingen.

We lichten er alvast enkele belangrijke zaken uit:
- er zijn aanpassingen om in overeenstemming te zijn met de bouwproductenverordening;
- de voorschriften voor liften zijn aangepast;
- de ervaring uit afwijkingsdossiers werd verwerkt in een reeks "versoepelingen, verduidelijkingen en bijkomende maatregelen".


Fireforum zal nog initiatieven nemen om de dit K.B. verder toe te lichten.

De volledige teksten vind je de voorschriften databank op deze website.

Toelichting Fod WASO

Met betrekking tot het onderhoud en controle van “beschermingsmiddelen tegen brand” werd er onlangs een uitgebreide toelichting gepubliceerd op de website van de overheid: Uitgebreide toelichting over de controle en het onderhoud van beschermingsmiddelen tegen brand