Menu

Leden

Op deze pagina vindt u de leden van Fireforum vzw.

logo AGORIA w baseline

Website

De vzw Fireforum is een belangrijk netwerk om de contacten tussen de overheid en de industrie te garanderen. Alleen door samenwerking tussen de bedrijven, de consumenten, de voorschrijvers en de overheden kunnen we tot een brandveiligere maatschappij komen. De vzw Fireforum is vandaag het gerespecteerde platform waarin neutraal stakeholdersoverleg mogelijk is
en moet blijven. Onze bedrijven, gespecialiseerd in verschillende brandbeveiligingstechnieken, kunnen absoluut niet ontbreken in deze vereniging.

logo bvv

Website

Als brancheorganisatie behartigt Brandweervereniging Vlaanderen de belangen van de brandweer en streeft ze naar een goede brandweerzorg voor de burger. Via haar netwerken brengt BVV specialisten en hulpverleningszones samen, wordt er expertise gedeeld en verleent ze adviezen aan overheden of andere partners. Vanwege het grote belang van brandbeveiliging in het hele preventieverhaal, zet BVV mee haar schouders onder het project Fireforum. Een open forum waar industrie en randweer elkaar ontmoeten, is voor beide partijen immers een grote meerwaarde.

logo firepronet

Website

Firepronet vzw is de vereniging van alumni en studenten Fire Safety Engineering van de Universiteit Gent. Het doel van onze organisatie is het promoten van Fire Safety Engineering en ons netwerk en onze kennis up-to-date houden. Fireforum vzw helpt ons om deze doelstellingen te realiseren door het uitstekende netwerk. Zowel het 2-jaarlijks congres als de 2-jaarlijkse awards zijn voor onze Fire Safety Engineers de gelegenheid om met hun realisaties uit te pakken.

lijn lijn lijn

logo fed royale

Website

De FRCSPB, Koninklijke Federatie van brandweerlieden behartigt de belangen van haar leden en vertegenwoordigt hen bij de overheden. Wij zijn lid van Fireforum vzw omdat we dezelfde missie delen : het verhogen van de doeltreffendheid van de brandveiligheid van personen en goederen. We vinden het belangrijk dat alle vertegenwoordigde organisaties samenwerken om dit doel te bereiken.

logo ISIB

Website

Fireforum promoot de brandveiligheid in België en is het platform waar alle stakeholders uit de zeer brede brandveiligheidssector elkaar ontmoeten. Voor zijn leden, industrie en dienstverleners slaat Fireforum de brug naar de overheid en de brandweerdiensten. Fireforum verenigt organisaties die actief zijn in het testen van producten, het certificeren van producten, personen en bedrijven en het verstrekken van advies. Het is juist in beide laatstgenoemde domeinen dat de activiteiten van ISIB plaatsvinden.

logo PFPA

Website

Gezien passieve brandveiligheid maar één onderdeel is van het volledige brandveiligheidsconcept van een gebouw, vindt onze vakvereniging P.F.P.A en tevens stichtend lid van vzw Fireforum het noodzakelijk om de andere takken uit de brandveiligheidssector ook te kennen en niet uit het oog te verliezen. Daarom vinden onze leden het belangrijk dat Fireforum een waar “forum” is waar alle stakeholders aanwezig zijn en de belangrijke evoluties op de voet kunnen gevolgd worden.

lijn lijn lijn

logo FOD IBZ

Website

Ik ben een grote fan van Fireforum. Hier kunnen we onze visie en strategie rond preventie en bestrijding van brand, explosie en CO intoxicatie uitwisselen. Hier groeit de verstandhouding tussen privé en overheid en kunnen we samenwerken aan veiliger woon- en werkplaatsen voor de burgers. Er is nog veel werk aan de winkel als we het aantal slachtoffers bekijken.

logo KCCE

Website

Het delen van kennis in de gespecialiseerde wereld van de brandveiligheid is essentieel. De Algemene Directie Civiele Veiligheid zet zich, met name via haar Kenniscentrum (KCCE), met volle overtuiging ten volle in voor de ontwikkeling van de interactie tussen alle actoren: brandweer en Civiele Bescherming op het terrein, hun federaties, maar ook de industrieën en de burgers. Als actief lid van Fireforum sinds 2009 doen we dagelijks al wat we kunnen om de bescherming van personen en hun goederen te versterken.

logo beprobel

Website

De vzw BEPROBEL of de vereniging der beroepsbrandweerofficieren van België heeft o.a. als doelstellingen de uitwisseling van de kennis verworven door haar leden in het uitoefenen van hun beroep alsmede de studie, het adviseren en promoten van preventiemaatregelen tegen brand en paniek. Het lidmaatschap van BEPROBEL is dan ook een opportuniteit en een ideale manier voor de brandweerofficieren om de verworven kennis en kunde in de brandpreventie gekoppeld aan deze van de brandbestrijding te kunnen delen met de andere leden van de vzw FIREFORUM om samen te ijveren voor een brandveiligere samenleving en veiligere interventie omstandigheden voor de brandweerlieden.

lijn lijn lijn

logo prebes

Website

Prebes, een dynamische beroepsfederatie voor preventieadviseurs en iedereen tewerkgesteld in de wereld van Welzijn op het Werk, heeft als voornaamste doel het bevorderen van welzijn, preventie en bescherming op de werkplaats. Als lid van Fireforum tracht Prebes een synergie te creëren tussen preventieadviseurs, producenten van brandblusmiddelen en de brandweer. Zij hebben immers brandpreventie als gemeenschappelijk doel. Door een goede samenwerking tussen Prebes en Fireforum tijdens netwerkmomenten zoals de Prenne, kunnen leden kennis en ervaring uitwisselen. Bovendien genieten onze leden ook van kortingen op bijvoorbeeld het Fireforum magazine en brandtechnische normen.

logo fedustra

Website

Industriële productieactiviteiten in België zijn essentieel voor het economisch succes van ons land. De producten die onze bedrijven hier nog kunnen maken berusten op kennis en innovatie, bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid. Via Fireforum houden de bedrijven uit de textiel-, hout- en meubelindustrie de vinger aan de pols op het gebied van brandveiligheid en sturen zij mee het beleid terzake.

logo Federplast

Website

Belgische Vereniging van Producenten van Kunststof- en Rubberartikelen bij Agoria en Essenscia.

lijn lijn