Menu

Leden

Op deze pagina vindt u de leden van Fireforum vzw.

logo AGORIA w baseline

Website

De vzw Fireforum is een belangrijk netwerk om de contacten tussen de overheid en de industrie te garanderen. Alleen door samenwerking tussen de bedrijven, de consumenten, de voorschrijvers en de overheden kunnen we tot een brandveiligere maatschappij komen. De vzw Fireforum is vandaag het gerespecteerde platform waarin neutraal stakeholdersoverleg mogelijk is
en moet blijven. Onze bedrijven, gespecialiseerd in verschillende brandbeveiligingstechnieken, kunnen absoluut niet ontbreken in deze vereniging.

logo bvv

Website

Als brancheorganisatie behartigt Brandweervereniging Vlaanderen de belangen van de brandweer en streeft ze naar een goede brandweerzorg voor de burger. Via haar netwerken brengt BVV specialisten en hulpverleningszones samen, wordt er expertise gedeeld en verleent ze adviezen aan overheden of andere partners. Vanwege het grote belang van brandbeveiliging in het hele preventieverhaal, zet BVV mee haar schouders onder het project Fireforum. Een open forum waar industrie en randweer elkaar ontmoeten, is voor beide partijen immers een grote meerwaarde.

logo firepronet

Website

Firepronet vzw is de vereniging van alumni en studenten Fire Safety Engineering van de Universiteit Gent. Het doel van onze organisatie is het promoten van Fire Safety Engineering en ons netwerk en onze kennis up-to-date houden. Fireforum vzw helpt ons om deze doelstellingen te realiseren door het uitstekende netwerk. Zowel het 2-jaarlijks congres als de 2-jaarlijkse awards zijn voor onze Fire Safety Engineers de gelegenheid om met hun realisaties uit te pakken.

lijn lijn lijn

logo fed royale

Website

De FRCSPB, Koninklijke Federatie van brandweerlieden behartigt de belangen van haar leden en vertegenwoordigt hen bij de overheden. Wij zijn lid van Fireforum vzw omdat we dezelfde missie delen : het verhogen van de doeltreffendheid van de brandveiligheid van personen en goederen. We vinden het belangrijk dat alle vertegenwoordigde organisaties samenwerken om dit doel te bereiken.

logo ISIB

Website

Fireforum promoot de brandveiligheid in België en is het platform waar alle stakeholders uit de zeer brede brandveiligheidssector elkaar ontmoeten. Voor zijn leden, industrie en dienstverleners slaat Fireforum de brug naar de overheid en de brandweerdiensten. Fireforum verenigt organisaties die actief zijn in het testen van producten, het certificeren van producten, personen en bedrijven en het verstrekken van advies. Het is juist in beide laatstgenoemde domeinen dat de activiteiten van ISIB plaatsvinden.

logo PFPA

Website

Gezien passieve brandveiligheid maar één onderdeel is van het volledige brandveiligheidsconcept van een gebouw, vindt onze vakvereniging P.F.P.A en tevens stichtend lid van vzw Fireforum het noodzakelijk om de andere takken uit de brandveiligheidssector ook te kennen en niet uit het oog te verliezen. Daarom vinden onze leden het belangrijk dat Fireforum een waar “forum” is waar alle stakeholders aanwezig zijn en de belangrijke evoluties op de voet kunnen gevolgd worden.

lijn lijn lijn

logo FOD IBZ

Website

Ik ben een grote fan van Fireforum. Hier kunnen we onze visie en strategie rond preventie en bestrijding van brand, explosie en CO intoxicatie uitwisselen. Hier groeit de verstandhouding tussen privé en overheid en kunnen we samenwerken aan veiliger woon- en werkplaatsen voor de burgers. Er is nog veel werk aan de winkel als we het aantal slachtoffers bekijken.

logo KCCE

Website

Het delen van kennis in de gespecialiseerde wereld van de brandveiligheid is essentieel. De Algemene Directie Civiele Veiligheid zet zich, met name via haar Kenniscentrum (KCCE), met volle overtuiging ten volle in voor de ontwikkeling van de interactie tussen alle actoren: brandweer en Civiele Bescherming op het terrein, hun federaties, maar ook de industrieën en de burgers. Als actief lid van Fireforum sinds 2009 doen we dagelijks al wat we kunnen om de bescherming van personen en hun goederen te versterken.

logo beprobel

Website

De vzw BEPROBEL of de vereniging der beroepsbrandweerofficieren van België heeft o.a. als doelstellingen de uitwisseling van de kennis verworven door haar leden in het uitoefenen van hun beroep alsmede de studie, het adviseren en promoten van preventiemaatregelen tegen brand en paniek. Het lidmaatschap van BEPROBEL is dan ook een opportuniteit en een ideale manier voor de brandweerofficieren om de verworven kennis en kunde in de brandpreventie gekoppeld aan deze van de brandbestrijding te kunnen delen met de andere leden van de vzw FIREFORUM om samen te ijveren voor een brandveiligere samenleving en veiligere interventie omstandigheden voor de brandweerlieden.

lijn lijn lijn

logo prebes

Website

Prebes, een dynamische beroepsfederatie voor preventieadviseurs en iedereen tewerkgesteld in de wereld van Welzijn op het Werk, heeft als voornaamste doel het bevorderen van welzijn, preventie en bescherming op de werkplaats. Als lid van Fireforum tracht Prebes een synergie te creëren tussen preventieadviseurs, producenten van brandblusmiddelen en de brandweer. Zij hebben immers brandpreventie als gemeenschappelijk doel. Door een goede samenwerking tussen Prebes en Fireforum tijdens netwerkmomenten zoals de Prenne, kunnen leden kennis en ervaring uitwisselen. Bovendien genieten onze leden ook van kortingen op bijvoorbeeld het Fireforum magazine en brandtechnische normen.

logo fedustra

Website

Industriële productieactiviteiten in België zijn essentieel voor het economisch succes van ons land. De producten die onze bedrijven hier nog kunnen maken berusten op kennis en innovatie, bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid. Via Fireforum houden de bedrijven uit de textiel-, hout- en meubelindustrie de vinger aan de pols op het gebied van brandveiligheid en sturen zij mee het beleid terzake.

logo essenscia PolyMatters lores

Website

essenscia Polymatters is de kunststofdivisie van de sectorfederatie essenscia.

De hoofddoelstelling van de divisie is de productie en verwerking van kunststoffen in België op een duurzame manier te versterken, met een bijzondere aandacht voor de circulaire economie en de toepassingsdomeinen bouw en verpakkingen.

lijn lijn lijn

logo NAV

Website

NAV, Netwerk Architecten Vlaanderen vertegenwoordigt met meer dan 3.000 aangesloten architectenkantoren meer dan 70% van de architecten in Vlaanderen en Brussel. Het is daarmee tot de grootste en belangrijkste Vlaamse sectororganisatie voor architecten. Met persberichten, acties, marktstudies en opinies werkt NAV dagelijks aan een beter architectenbedrijf. Om zijn invloed te maximaliseren, is NAV bovendien vertegenwoordigd in meer dan 70 organisaties en werkgroepen. 

NAV zorgt niet alleen voor de belangen en de promotie van het beroep in het algemeen, het beschikt ook over een ruim aanbod dienstverlening, opleiding en ondersteuning van de architect in zijn dagelijkse praktijk. Zo is NAV organisator van de openhuizenevents De Vlaamse Renovatiedag en Mijn Thuis Op Maat. Het is eveneens de initiator van de Vitruvius Academy. 

NAV heeft secretariaten in Brussel en Brugge en krijgt de steun van 76 vrijwillige architecten, 12 medewerkers, 5 regionale afdelingen, 3.068 individuele leden en 239 kantoorlidmaatschappen. De bestuurswerking wordt gevormd door een Algemene Vergadering, Raad van Bestuur en Uitvoerend Comité en werkgroepen rond thema's zoals starters, grote kantoren, BIM en scholenbouw.

logo ORI

Website

ORI (Organisatie van advies- en ingenieursbureaus) staat als koepelorganisatie pal achter de Belgische advies- en ingenieursbureaus. Stuk voor stuk onafhankelijke bureaus die uitblinken in creativiteit, kennis en ervaring. Zo vertalen ze hun stevig onderbouwde ontwerpen in haalbare projecten.  ORI telt een vijftigtal kleine en grote bureaus met zo'n 5.000 werknemers. Ze zetten jaarlijks hun schouders onder projecten met een investeringswaarde van 14 miljard euro, in de publieke en private sector. En in een brede waaier van maatschappelijk relevante domeinen: gebouwen en de daaraan gekoppelde brandveiligheid, infrastructuur en transport, milieu, water, ruimtelijke planning en energie.

Als organisatie ondersteunt ORI de vzw Fireforum als onafhankelijk en neutraal platform waar de verschillende stakeholders met elkaar in dialoog kunnen gaan.

logo UWA

Website

UWA, Union Wallonne des Architectes, is de grootste Waalse federatie van architecten met meer dan 1800 leden. Ze werd opgericht in 2008 vanuit de provinciale associaties. Binnenkort stellen wij u deze organisatie uitgebreider voor.

 

 

 

 

 

lijn lijn lijn

LogoNB s 250

Website

De 20 Vlaamse hulpverleningszones hebben, samen met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, hun krachten gebundeld in het Netwerk Brandweer. Dit Netwerk moet de hulpverleningszones samenbrengen om op een structurele wijze samen te werken voor een brandveilige samenleving.

Het is de ambitie van het Netwerk Brandweer om uit te groeien tot hét referentiepunt voor de verschillende overheden in België inzake de hulpverleningszones en integrale brandzorg en -veiligheid. Hiervoor wil het Netwerk Brandweer samenwerken met alle overheden en partners om een efficiënte en toekomstgerichte brandweer uit te bouwen en de hulpverleningszones tot professionele organisaties te laten groeien. 

Bouwunie logo s 250

Website

Bouwunie vertegenwoordigt 8.000 bouwbedrijven en is een belangrijke sectororganisatie in de bouwwereld.
De federatie beschermt samen met Unizo de rechten en de belangen van de kmo’s en zelfstandigen actief in de bouw.
Bouwunie werkt aan een beter bouwklimaat en promoot het bouwberoep.

Met dossierkennis en overtuigingskracht zit Bouwunie dagelijks aan tafel met diverse overheden en belangengroepen.
Het beschikt ook een ruim aanbod van dienstverlening en informeert de aannemer.

 WTCB Logo POS Q 

Website

Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) bestaat al sinds 1959 en werd opgericht door en voor de sector. Elk jaar opnieuw staan alle WTCB-medewerkers klaar om de bouwprofessionelen te ondersteunen bij hun dagdagelijkse taken. De link naar de praktijk is hierin een belangrijke factor. Als onderzoekscentrum kijken we ook steeds naar de toekomst en streven we ambitieuze doelstellingen na, opdat de sector zou blijven evolueren en innoveren en vooral kwalitatief en competitief sterk zou staan.