Fireforum Congres 2018 : the presentations

Logo Congress FF nieuwsbrief s

Fireforum Congres - 20 November 2018

The presentations

20181120

Banner Congress 2018 small

Fireforum Congres – Tuesday 20 november 2018 – Sheraton Brussels Airport

Beste deelnemer, Cher participant,

Bedankt dat u er bij was!  Wij hopen dat u ten volle heeft kunnen genieten van de presentaties, het debat en het bezoek aan de luchthavenbrandweer.

Hier vindt u de presentaties van het congres.

 

Merci pour votre participation à notre congrès! Nous espérons que vous avez pleinement apprécié les présentations, le débat et la visite des pompiers de l'aéroport.

Les présentations du Congrès sont disponibles via ce lien.

Le congrès est rendu possible grâce à nos sponsors :

Het Congres wordt mogelijk gemaakt door onze sponsors:

Gold Sponsor

anpi 300x300

ANPI vzw, opgericht in 1968 op initiatief van de verzekeringsondernemingen en de Belgische overheid ten gevolge van het tragisch incident van het winkelcentrum “Innovation”,  werd toen pionier van de bevordering van brandpreventie. 
Vandaag,  zijn de oprichtende leden vergezeld van de industriële federaties, brandweer federaties en de actieve organisaties in het domein van brand en diefstal beveiliging.
De technische opdrachten van ANPI evolueren met de nieuwe technologieën en past zich aan aan de nieuwe risico’s.  Ze beschrijft zich steeds met 5 kenwoorden: 
 
Bestuderen en beheersing van de risico’s voor de ontwikkeling van de regelgeving en de normen;
Informeren en de risicobeheerders opleiden
Testen de door de fabrikant op de markt gebrachte producten;
Controleren de door de gespecialiseerde ondernemingen geplaatste installaties
Certificeren de volledige preventie keten.

ANPI asbl, fondée en 1968 à l'initiative des compagnies d'assurances et des autorités belges à la suite du tragique incendie du grand magasin “Innovation”, a été pionnière pour promouvoir la prévention des incendies. Aujourd'hui, ses membres fondateurs sont accompagnés des fédérations industrielles, des fédérations de sapeur-pompiers, et de organisations actives dans les domaines de la protection contre les incendies et les vols. 
 
Les missions techniques de ANPI évoluent avec les nouvelles technologies et s’adaptent aux nouveaux risques. Elles se déclinent toujours en 5 maîtres mots : 
 
Étudier et maîtriser les risques pour faire évoluer les réglementations et les normes
Informer et éduquer les gestionnaires de risques
Tester les produits mis sur le marché par les fabricants
Contrôler les installations réalisées par les entreprises spécialisées
Certifier la chaîne complète de prévention 

Silver Sponsors

Cegelec Fire Solutions 250x250        DEF 250x250        Vincotte 250x250

Bronze Sponsors

Araani 200x200       Bemac 200x200       Helia Plastic Color 200x200 
         
 Siemens 200x200    Kingspan 200x200    Xella Hebel 200x200
         
 Connect to safety 200x200    NBN 200x200    Promat Logo web 200

 

FIREFORUM,
A. Reyerslaan 80, B-1030 Brussel
Tel: 02 706 79 85
www.fireforum.be   -   info@fireforum.be


Uitschrijven